Svenska organisationer enas i position för post-2015

Inför de kommande förhandlingarna i FN om en ny utvecklingsagenda som ska ersätta Millenniemålen, har 19 svenska organisationer under samordning av CONCORD Sverige tagit fram en gemensam position. Positionen innehåller förslag till gemensamma principer samt 13 mål samt delmål och indikatorer.

position

Organisationerna bakom positionen anser att post-2015-ramverket bör bygga på ett antal grundläggande principer; rättighetsperspektivet, jämlikhet, raderande av extrem fattigdom, universalitet, hållbarhet samt fred och frihet från våld. Dessa principer bör integreras i alla delar av ramverket och reflekteras även i föreslagna mål, delmål och indikatorer. Bland målen som föreslås finns bland annat utrotandet av extrem fattigdom och jämlikhet, demokratisk samhällsstyrning, säkerställandet av flickors och kvinnors rättigheter samt att tackla klimatförändringen och skydda planeten.

Ladda ned positionen här (PDF)

Speak Your Mind

*