Sverige, var en modig ledare

Den 10-20 juli träffades världens ledare på FN:s politiska högnivåforum i New York för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige var på plats och presenterade bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality. Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen.

CONCORD Sverige lämnade tillsammans med organisationer i åtta andra länder över 2017 års upplaga av rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality till civilminister Ardalan Shekarabi i New York. Rapporten beskriver genomförandet av Agenda 2030 i de nio länder som ingår i statsminister Stefan Löfvens högnivågrupp.

Huvudrekommendationen från organisationerna är att Sverige, som tog initiativ till högnivågruppen, snarast bör bjuda in alla länder i gruppen till ett möte för att visa handlingskraft. Världen behöver ett globalt ledarskap och gruppens sammansättning av länder från olika delar av världen med olika typer av utveckling, exempelvis ekonomisk, kan visa på viktiga erfarenheter och därmed bidra till att Agenda 2030 går från ord till handling. Sverige har som initiativtagare ett ansvar att följa upp och mobilisera.

Rapporten visar också att flera av föregångsländerna inom högnivågruppen börjat göra konkreta handlingsplaner för hur de ska följa upp arbetet med de Globala målen till år 2030. En sådan handlingsplan saknar fortfarande Sverige.

Under året har högnivågruppen skickat ett gemensamt brev till den nya generalsekreteraren i FN. Det är bra, men det räcker inte. Därför tycker vi att det är hög tid att stats- och regeringscheferna träffas och att Stefan Löfven, som tog initiativ till högnivågruppen, bjuder in till möte. – Stephen Chacha från Africa Philanthropic Foundation, Tanzania, en av organisationerna bakom rapporten .

 

Sveriges rapportering under FN:s politiska högnivåforum

Att Sverige har höga ambitioner blev tydligt under Sveriges rapportering i New York. Civilminister Ardalan Shekarabi och Kajsa Olofsgård, ambassadör för Agenda 2030, var upprepade gånger under konferensen tydliga med civilsamhällets centrala roll för hållbar utveckling och vikten av att stå upp för jämställdhet och HBTQI-personers rättigheter.

Flera organisationer från civilsamhället var på plats i FN och vi uppmanade Sverige att även uppmärksamma de målkonflikter Sverige står inför i uppfyllandet av hållbarhetsagendan, både i Sverige och globalt. Efter Sveriges rapportering gavs det svenska civilsamhället möjlighet att ge en kommentar och ställa en fråga. Vi betonade i vårt uttalande att den svenska feministiska utrikespolitiken behövs mer än någonsin. Vi poängterade också hur flera av våra viktigaste rekommendationer till regeringen inför rapporteringen i FN inte återspeglats tillräckligt i Sveriges rapport. De gäller till exempel:

  • avsaknad av fokus på barns, ungdomars och personer med funktionsvariationers rättigheter och perspektiv.
  • avsaknad av viktiga goda exempel i Sverige, s.k. ”best practices”, exempelvis om Sveriges arbete med SRHR och rätten till säker och laglig abort i Sverige.
  • avsaknaden av att belysa och reflektera över målkonflikterna mellan den feministiska utrikespolitiken och svensk vapenexport samt handel- och migrationspolitiken.

Det svenska civilsamhällets fråga till Sverige var: Hur planerar Sverige att följa upp och fortsätta dialogen med det civila samhället om dessa frågor, och länka den globala agendan till lokalt genomförande och vice versa?

Det högpolitiska mötet avslutades med en ministerdeklaration som återigen slog fast vikten av Agenda 2030 med dess Globala mål och principer.

Sveriges fortsatta arbete med Agenda 2030
Efter att Sverige nu gjort sin första rapportering till FN och den nationella Agenda 2030-Delegationen överlämnat sitt förslag till handlingsplan, går arbetet med Agenda 2030 in i en ny fas. Sveriges regering behöver svara på Delegationens förslag och presentera en plan för hur Sverige ska följa upp åtaganden inom agendan fram till år 2030. En sådan plan måste tydligt visa vilken ambitionsnivå regeringen har för uppföljning av Agenda 2030. Dessutom behövs tydlighet kring den informella högnivågruppen som Sverige tog initiativ till.
Läs mer

CONCORD Europa har gjort analyser av de europeiska länder som rapporterade om genomförandet av Agenda 2030 till FN:s politiska högnivåforum 2017: Belgien, Cypern, Danmark, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige och Tjeckien. Läs analyserna här

Läs även den svenska ungdomsrepresentanten Björn Fondéns presentation i samband med Sveriges presentation under högnivåmötet.

Speak Your Mind

*