Val 2018: Nu hjärtar vi världen

11 april lanserade 51 organisationer inom CONCORD Sverige det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Tillsammans visar vi politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. [Read more…]

Satsning på hållbar utveckling behövs i nästa långtidsbudget

EU måste i sin nya långtidsbudget från 2021 se till att tillräckligt med pengar ges till utvecklingssamarbetet för att finansiera de ambitiösa åtagandena som gjorts i Agenda 2030 och i klimatavtalet från Paris. Det menar CONCORD Europa i sitt inspel till förhandlingarna om budgeten. [Read more…]

Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Debattartikel 12/12: Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten! [Read more…]

Otydligt resultat om biståndets framtid

30-31 oktober träffades länderna inom OECD:s biståndskommitté DAC för att fatta beslut om reglerna för det internationella biståndet. Arkivbild, foto: MarcoIlluminati ©OECD

När länderna inom OECD:s biståndskommitté DAC nyligen skulle reformera reglerna för internationellt bistånd blev resultatet klent. Flera avgörande frågor sköts upp eftersom givarländerna står alltför långt ifrån varandra. Samtidigt förnyades DAC:s mandat med tydligt fokus på Agenda 2030-principen: att inte lämna någon utanför. [Read more…]

Möte med Ann Linde om EU:s framtid

EU och dess medlemsländer måste se till att Agenda 2030 blir en del av arbetet med hur unionen ska hantera globaliseringens utmaningar. Det var en av rekommendationerna CONCORD Sverige framförde vid ett möte med EU- och handelsminister Ann Linde den 8 november. [Read more…]

CONCORD deltar i diskussioner om EU:s framtid

Just nu diskuterar EU:s medlemsländer framtiden för unionen med olika framtidsscenarier om hur länderna ska kunna ta sig an de utmaningar EU ställs inför. CONCORD Sverige följer diskussionerna och har vid två tillfällen deltagit i möten med Sveriges regering där fokus varit EU:s finanser och globaliseringen. [Read more…]

Tillsammans sätter vi press på EU:s ledare!

Måndag den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt.  Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. [Read more…]

Rekordbudget för svenskt bistånd

Onsdag den 20 september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. CONCORD Sverige välkomnar att det är den största biståndsbudgeten någonsin och att målsättningen om 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, nås. Att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling synliggörs i budgetpropositionen välkomnas också. [Read more…]

Sverige, var en modig ledare

Den 10-20 juli träffades världens ledare på FN:s politiska högnivåforum i New York för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige var på plats och presenterade bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality. Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen. [Read more…]

Ungas perspektiv i FN

10-19 juli pågår FN:s politiska högnivåforum 2017 (High Level Political Forum) där bland annat Sverige ska rapportera om sitt genomförande av Agenda 2030 för första gången. CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Björn Fondén från LSU har inför sitt deltagande svarat på några frågor om civilsamhällets och ungdomars roll vid högnivåforumet.
[Read more…]