Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Debattartikel 12/12: Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten! [Read more…]

Tillsammans sätter vi press på EU:s ledare!

Måndag den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt.  Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. [Read more…]

Rekordbudget för svenskt bistånd

Onsdag den 20 september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. CONCORD Sverige välkomnar att det är den största biståndsbudgeten någonsin och att målsättningen om 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, nås. Att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling synliggörs i budgetpropositionen välkomnas också. [Read more…]

Sverige, var en modig ledare

Den 10-20 juli träffades världens ledare på FN:s politiska högnivåforum i New York för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige var på plats och presenterade bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality. Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen. [Read more…]

Ungas perspektiv i FN

10-19 juli pågår FN:s politiska högnivåforum 2017 (High Level Political Forum) där bland annat Sverige ska rapportera om sitt genomförande av Agenda 2030 för första gången. CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Björn Fondén från LSU har inför sitt deltagande svarat på några frågor om civilsamhällets och ungdomars roll vid högnivåforumet.
[Read more…]

Från ord till handling

Våra arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet arbetar för fullt just nu. Vi har bland annat skickat in rekommendationer till den handlingsplan som Agenda 2030-delegationen arbetar med. CONCORD Sverige ingår även i regeringskansliets referensgrupp för den uppföljning som Sverige gör till High Level Political Forum i New York i sommar.

[Read more…]