Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Debattartikel 12/12: Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten! [Read more…]