Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Debattartikel 12/12: Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten! [Read more…]

Så kan PGU bidra till en hållbar utveckling

När regeringen tillträdde år 2014 utlovades en nystart för Politik för global utveckling, PGU. Regeringen meddelade också att PGU ska vara det verktyg som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. I en analys som presenteras på onsdagen lämnar 26 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige rekommendationer bland annat för hur PGU bättre kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken.

[Read more…]

Nystart för Sveriges politik för global utveckling

Regeringen har gett samtliga departement i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur deras arbete ska kopplas till Sveriges politik för global utveckling (PGU). CONCORD Sveriges medlemsorganisationer pekar nu på vikten av att handlingsplanerna tydligt utgår från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv. Målkonflikter mellan exempelvis vapenexport, kapitalflykt och global utveckling måste adresseras. [Read more…]

Höstens viktigaste positioner och reaktioner

Under hösten har CONCORD Sverige tagit fram en rad viktiga positioner, uttalanden och annat på flera områden; biståndets kvalitet och kvantitet, post-2015, EU:s budget, jämställdhet och annat. Nedan har vi har samlat de viktigaste: [Read more…]

Nu nystartar vi PGU!

Att regeringen aviserat en nystart för Politik för global utveckling, PGU, välkomnas varmt av CONCORD Sverige. I flera år har vi visat hur brist på samstämmighet drabbat utvecklingsländer och motverkat fattigdomsbekämpning. Som bidrag till regeringens arbete vill vi presentera våra förslag på hur PGU bättre kan genomföras i praktiken. Vi ser nu fram emot att i dialog med regeringen diskutera hur en nystart kan bli verklighet. [Read more…]

Post-2015 och PGU prio för nya regeringen

Jämställdhet, frihet från våld, demokratisk samhällsstyrning och utrotandet av extrem fattigdom är fortsatt prioriterade frågor för den nya regeringen i förhandlingarna om post-2015-agendan. Samtidigt höjer man ambitionen på jämlikhets-, klimat- och miljöområdet. Det sade biståndsminister Isabella Lövin vid ett seminarium på tisdagen, där hon även upprepade regeringens ambition att stärka samstämmigheten i svensk politik. [Read more…]

Post-2015 och ebola i EU-utfrågningar om utveckling

Utfrågningarna av samtliga nominerade EU-kommissionärer har just inletts. Neven Mimica (internationellt samarbete och utveckling) och Christos Stylianides (humanitärt bistånd och krishantering) var bland de som var först ut.  [Read more…]

Blogg: Utveckling är inte bara bistånd

Målet för EU:s utvecklingssamarbete är att utrota den globala fattigdomen. EU är den största biståndsgivaren i världen – men utveckling handlar inte bara om bistånd.  Vill du göra något för att utrota fattigdomen? Be din parlamentariker att tänka samstämmigt! [Read more…]

Regeringen når inte egna ambitioner med PGU

Fredrik-reinfeldt-alliance
Den svenska politiken för global utveckling, PGU, når inte upp till regeringens ursprungliga ambitioner. Det saknas både resurser och riktlinjer för hur politiken ska genomföras i praktiken, visar Statskontorets nyligen publicerade utvärdering av PGU.

Rapporten hänvisar på flera ställen till CONCORD Sveriges arbete med såväl PGU som EU:s samstämmighetspolitik, och flera av slutsatserna överensstämmer med de rekommendationer som CONCORD Sverige presenterade i höstas i Tretton punkter för ett framtida PGU

Tio år med Politik för Global Utveckling

Panel med riksdagsledamöter

Ny energi behövs i arbetet för ökad samstämmighet. Det var de flesta medverkande överens om vid seminariet ”Tio år med Politik för Global Utveckling” den 23 oktober, där politiker, experter och civilsamhället blickade både bakåt och framåt. [Read more…]