Asylrätt: Regeringen gömmer sig bakom EU

Debattartikel: Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för huruvida Sverige kommer att kunna återgå till sin ordinarie asyllagstiftning. Därför kräver nio organisationer i CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp tydliga svar från regeringen – kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt och att vi aldrig mer kan återgå till vår ordinarie och mer humana asylpolitik? Den frågan ställs idag på vårt seminarium där bland annat migrationsministerns statssekreterare Lars Westbratt medverkar, se det i efterhand längst ner på denna sida. [Read more…]

Vilka partier står upp för en feministisk utrikespolitik?

Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet? Den frågan debatterade de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på vårt seminarium onsdag 7 mars. [Read more…]

Välkommen på årsmöte och policyforum

Välkommen på årsmöte den 24 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2017 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet. [Read more…]

CONCORD Sverige får nytt utseende

Under våren kommer CONCORD Sverige att få en ny visuell identitet. Arbetet med att ta fram den nya grafiska profilen pågår för fullt. Det tar sin början i en målgruppsanalys och avslutas med en omgörning av webbplatsen. [Read more…]

Lansering och politikerdebatt: En feministisk utrikespolitik efter valet!

2014 lanserade Sverige sin feministiska utrikespolitik. Det var ett viktigt politiskt ställningstagande som har inneburit ökade satsningar inom utrikesförvaltningen och ett naturligt nästa steg för ett land som under många år fört en utvecklingspolitik med starkt fokus på jämställdhet. Samtidigt innebar det inte något dramatiskt politiskt skifte, utan snarare en förstärkning av en inriktning som funnits under många år. Svensk utvecklingspolitik har haft jämställdhet som ett prioriterat områden sedan 1996 och det har även funnits stor enighet i riksdagen om vikten av att arbeta för SRHR och kvinnor fred och säkerhet. [Read more…]

Sofia och Tove nya på kansliet

Sofia Tuvestad och Tove Lexén

Sofia Tuvestad är ny policysamordnare för CONCORD Sveriges arbete med civilsamhällets demokratiska utrymme, Civic space, och företagande och mänskliga rättigheter. Hon ansvarar bland annat för verksamheten i arbetsgruppen för Civic space, och samordnar expertgruppen för företagande och mänskliga rättigheter. Sofia kommer närmast från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) där hon har arbetat som politisk handläggare med ansvar för att bevaka och påverka Sveriges politik bland annat gällande FN:s nedrustningsförhandlingar och säkerhetsrådets agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Hon har inom ramen för sin tjänst på IKFF varit aktiv i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för jämställdhet och samstämmighet.

– Under min tid hos IKFF har jag samarbetat med människorättsaktivister i konfliktländer som med hjälp av frivilliga och några få anställda bedriver oerhört viktigt arbete för att förebygga konflikter och främja hållbar utveckling. Alla vi som samarbetar med lokala rörelser och aktivister i utsatta situationer vet att deras arbete alltid har varit riskfyllt, och ibland omöjligt. Idag hotas de ännu värre. CONCORD Sveriges medlemmar kan göra mycket för att driva på Sveriges politik för civilsamhällets demokratiska utrymme, såväl inom den bredare utrikes- och utvecklingspolitiken som i politiken för företagande och handel. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna fortsätta stärka det arbetet, säger Sofia.

Tove Lexén är praktikant på CONCORD Sverige under våren 2018. Hon jobbar framförallt med en kartläggning av riksdagspartiers ståndpunkter kring CONCORD Sveriges olika policyområden. Kartläggningen är en del av CONCORDs valarbete. Toves praktik är det sista momentet i hennes utbildning på Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Inom sin utbildning har hon riktat in sig på internationella frågor och hon skrev sin c-uppsats om vilket praktiskt avtryck genusteori får i den multilaterala styrningen av Brahmaputrafloden i Sydasien.

– Jag har sedan mina tonår varit ideellt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och miljö/klimat. Därför ser jag styrkan i att samla civilsamhället på det sätt som CONCORD Sverige gör. Det är jätteroligt att få vara med och bidra till det starka svenska civilsamhället, speciellt detta år när mycket ställs på sin spets, säger Tove.

Vill du komma i kontakt med Sofia eller Tove, se vår kontaktsida.

Det gemensamma valarbetet är igång!

CONCORD Sveriges projektgrupp för det gemensamma valarbetet har startat året i rask takt. Den 13:e februari är alla medlemmar inbjudna till ett internt lanseringsmöte där vi berättar mer om valarbetet och hur vi tillsammans ser till att globala utvecklingsfrågor diskuteras under årets valrörelse. Välkomna!
[Read more…]

Satsning på hållbar utveckling behövs i nästa långtidsbudget

EU måste i sin nya långtidsbudget från 2021 se till att tillräckligt med pengar ges till utvecklingssamarbetet för att finansiera de ambitiösa åtagandena som gjorts i Agenda 2030 och i klimatavtalet från Paris. Det menar CONCORD Europa i sitt inspel till förhandlingarna om budgeten. [Read more…]

15 år tillsammans

I år firar CONCORD Europa 15 år! Med 28 nationella plattformar, där CONCORD Sverige är en, och 21 internationella nätverk rymmer CONCORD Europa över 2600 civilsamhällesorganisationer som arbetar för global utveckling. 15-årsjubileet kommer uppmärksammas på olika sätt under året, så håll utkik. [Read more…]

Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Debattartikel 12/12: Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten! [Read more…]