Våra frågor

EU kommissionen

EU:s och Sveriges bistånd

Vi arbetar för att EU och dess medlemsstater ska hålla sina löften om biståndets storlek och innehåll.

En kaffehandlare i Dili, Östtimor

Samstämmighet

Alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till utveckling. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Utvecklingseffektivitet

Bistånds- och utvecklingseffektivitet handlar just om att göra arbetet mot fattigdom mer effektivt.

Migration och utveckling

Vi vill förhindra en negativ utveckling av migrations- och flyktingpolitiken.

European_flag_in_the_wind

Jämställdhet

Vi arbetar för att jämställdhet ska genomsyra alla processer för utveckling.

Agenda 2030

Vi följer upp och bevakar att Sverige och EU följer upp åtagandena som gjorts i Agenda 2030.

Utvecklingsfinansiering

Utvecklingsfinansiering handlar om åtaganden för hur utveckling ska finansieras på global nivå.

Civic space

Vi arbetar för att försvara yttrande-, mötes- och föreningsfriheten och motverka det minskade demokratiska utrymmet i världen.